Chorý alebo zdravotne oslabený


Termínom chorý sa označuje žiak v stave choroby, ktorá sa bežne definuje ako porucha rovnováhy organizmu s prostredím. Vznikajú pritom rozličné anatomické a funkčné zmeny v organizme. Zo špeciálnopedagogického hľadiska však nejde o chorého vôbec, ale o takého, ktorý pre svoju chorobu vyžaduje špeciálnu výchovno-vzdelávaciu starostlivosť (choroby nervového systému, choroby žliaz s vnútornou sekréciou, avitaminózy, metabolické choroby, choroby ústnej dutiny, choroby dýchacích orgánov, choroby tráviaceho traktu, choroby obličiek, choroby krvi a krvotvorby, choroby srdca a krvného obehu, choroby urogenitálneho systému, choroby pohybového systému, choroby kože, infekčné a parazitárne choroby).

Termínom zdravotne oslabený sa označuje žiak:

  • v stave rekonvalescencie,
  • so zníženou odolnosťou voči chorobám,
  • tendenciou k recidivite choroby,
  • s ohrozením zdravia v dôsledku vplyvu nevhodného prostredia,
  • nevhodného životného režimu,
  • nesprávnej výživy.

Prejavuje sa najmä zníženou odolnosťou voči chorobám, zníženou telesnou výkonnosťou, väčšou unaviteľnosťou. Oslabenie v telesnej oblasti môžu sprevádzať i neurotické prejavy (poruchy spánku, pomočovanie, tiky).