Žiak s poruchou aktivity a pozornosti


  • ADD (Attention Deficit Disorder) je vývinová porucha pozornosti s normálnou aktivitou, bez hyperaktivity. S poruchami pozornosti ale i pamäti súvisí to, že na pokyny reagujú žiaci oneskorene, je nutné pokyny i niekoľkokrát opakovať a napriek tomu si ich niekedy vzápätí nepamätajú. 
  • ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) je: 

• vývinová porucha charakterizovaná veku dieťaťa neprimeraným stupňom pozornosti, rozptýlenou pozornosťou s hyperaktivitou, 

• porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou a impulzivitou,

 • porucha pozornosti a koncentrácie spojená s agresivitou, 

• porucha pozornosti a koncentrácie bez agresivity.