Denník 2018/2019

                                       online zápisky

05. 09. 2018 - rodičovské združenie študentov prvých ročníkov

12. 09. 2018 - zber materiálov, správ a odporúčaní pre tvorbu IVVP

18. 09. 2018 - pracovné stretnutie špeciálnych pedagógov v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva v Martine

26. 09. 2018 - tvorba IVVP

03. 10. 2018 - konzultácie pre rodičov, zápisnice IVVP

10. 10. 2018 - účasť na burze vysokých škôl v Bratislave

17. 10. 2018 - vypracovanie interného materiálu pre učiteľov - Aspergerov syndróm