Denník 2018/2019

                                       online zápisky

05. 09. 2018 - rodičovské združenie študentov prvých ročníkov

12. 09. 2018 - zber materiálov, správ a odporúčaní pre tvorbu IVVP

18. 09. 2018 - pracovné stretnutie špeciálnych pedagógov v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva v Martine

26. 09. 2018 - tvorba IVVP

03. 10. 2018 - konzultácie pre rodičov, zápisnice IVVP

10. 10. 2018 - účasť na burze vysokých škôl v Bratislave

17. 10. 2018 - vypracovanie interného materiálu pre učiteľov - Aspergerov syndróm, distribúcia

24. 10. 2018 - vypracovanie interného materiálu pre učiteľov - dyslexia, konzultácie

31. 10. 2018 - jesenné prázdniny

07. 11. 2018 - vypracovanie interného materiálu pre učiteľov - dysgrafia, distribúcia

14. 11. 2018 - vypracovanie interného materiálu pre učiteľov - dysortografia, distribúcia, príprava na zasadnutie pedagogickej rady - klasifikácia 1. štvrťroka

21. 11. 2018 - rodičovské združenie

28. 11. 2018 - účasť na burze stredných škôl

05. 12. 2018 - otvorená škola, konzultácie

12. 12. 2018 - aktualizovanie dokumentácie študentov

19. 12. 2018 - návšteva Detského domova v Martine